RADY OSIEDLI

Rada Osiedla Nr I

Budynki: Madalińskiego  96/98, 100,1 02, 106,

                 Św. A. Boboli 4

                 Wołoska  88, 88A, 88B

Przewodnicząca –Teresa Marciniak

Z-ca Przewodniczącej – Stanisława Lewandowska

Sekretarz – Alicja Antosiak

Członek – Elżbieta Przeździecka

Członek – Zbigniew Wieryszko

 

Rada Osiedla Nr II

Budynki Etiudy Rewolucyjnej  1 ,3, 5/7, 9, 11/13, 15/17, 40, 42, 42A, 44,46,

                    Maklakiewicza    9, 11, 13, 15, 17,

                     Malawskiego       1, 3, 5, 7,

                     Miączyńska          54, 56,

Przewodnicząca –Aleksandra Rzewuska

Z-ca Przewodniczącej – Alicja Marczyk

Sekretarz – Beata Balcer

Członek – Marianna Artych

Członek – Krystyna Kurek

Członek – Tadeusz Leśniak

Członek – Ignacy Mościcki

Członek – Grażyna Solarska

Członek – Andrzej Soszka

 

Rada Osiedla Nr III

Budynki: Bełska 6, 8, 10, 14, 24, 26, 28,

                   Staszowska 2

Przewodnicząca – Krystyna Ścieszka-Wnęk

Sekretarz – Kinga Moczulska

Członek – Agnieszka Frindt

Członek – Sylwia Krakowiak

Członek – Katarzyna Chodkowska-Fornalik