KONTAKT

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO – MIESZKANIOWA
” P O L I T E C H N I K A ”
02-643 Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48
tel. 0 22 848-54-11; sekretariat 0 22 848-48-33; fax: 0 22 848-97-58

DZIAŁY SPÓŁDZIELNI

TEL. CENTRALA 22 848-54-11

 

  Nazwa Działu Nr pokoju tel./wew.
1 SEKRETARIAT

 

101

102

103

123
2 DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

 

107 128
3 DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH  i SAMORZĄDOWO -ORGANIZACYJNYCH 100 121
4 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (CZYNSZE) 109 131
5 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 

109

110

111

129 i  130
6 GŁÓWNY KSIEGOWY

 

108 141
7 DZIAŁ EKSPLOATACJI

 

8 107

lub

509 057 731

8 KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACJI

 

9 108
9 DZIAŁ TECHNICZNY

 

114 105

lub

509 057 734

10 KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

 

113 104
11 ZESPÓŁ REMONTOWO-KONSERWACYJNY

 

5 101 i 102

lub

510 093 641

12 KASA- (CZYNNA W PONIEDZIAŁEK W GODZ.

12.00-16.30)

 

106 127
13 OŚRODEK KULTURY „FORMA”

 

ul. Żuławskiego 4/6 22 848-00-02

Nr konta bankowego : 65 1020 1156 0000 7002 0011 1369 (opłaty czynszowe)

Spółdzielnia  zwraca  się  z  uprzejmą prośbą  o  realizowanie  § 10 ust. 2 pkt 10  Statutu Spółdzielni, stanowiącego, że członek Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię  o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, w szczególności adresu do doręczeń korespondencji  oraz mających wpływ na stosunki cywilnoprawne ze Spółdzielnią” a także § 8 pkt. 4 Regulaminu używania lokali i porządku domowego w SBM „Politechnika” „Użytkownicy lokali obowiązani są podać Spółdzielni:

  1. Numer telefonu lub adresu aktualnego pobytu, zatrudnienia, w celu skontaktowania się w nagłych przypadkach (np. awariach, wypadkach, itp.)
  2. Adresu lub telefonu osoby upoważnionej do opiekowania się lokalem podczas ich czasowej nieobecności.