DZIAŁY SPÓŁDZIELNI

TEL. CENTRALA 22 848-54-11 

  Nazwa Działu Nr pokoju tel./wew.
1 SEKRETARIAT 101
102
103
123
2 DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY 107 128
3 DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH  i SAMORZĄDOWO -ORGANIZACYJNYCH 100 121
4 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (CZYNSZE) 109 131
5 DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 109
110
111
129 i  130
6 GŁÓWNY KSIEGOWY 108 141
7 DZIAŁ EKSPLOATACJI 8 107
8 KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACJI 9 108
9 DZIAŁ TECHNICZNY 114 105
10 KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO 113 104
11 ZESPÓŁ REMONTOWO-KONSERWACYJNY 5 102 i 103
12 KASA- (CZYNNA W PONIEDZIAŁEK W GODZ. 12.00-16.30) 106 127
13 OŚRODEK KULTURY „FORMA” ul. Żuławskiego 4/6 22 848-00-02

Nr konta bankowego : 65 1020 1156 0000 7002 0011 1369 (opłaty czynszowe)