RADA NADZORCZA

                                      SKŁAD RADY NADZORCZEJ 2019/2020

Agnieszka Gorzoch
Przewodnicząca Rady
Krzysztof Biesiadecki Z-ca Przewodniczącego Rady 
Ewa Trzcińska
Sekretarz Rady
Jacek Grabda
Członek Rady
Konrad Jodłowski Członek Rady
Andrzej Kaliński Członek Rady
Lilla Lech Członek Rady
Alicja Marczyk
Członek Rady
Grzegorz Nowak Członek Rady
Ireneusz Okniański
Członek Rady
Jacek Palige Członek Rady
Joanna Semik
Członek Rady
Piotr Szmidt Członek Rady
Barbara Wróblewska
Członek Rady