ZAŁATWIANIE SPRAW W BIURZE SPÓŁDZIELNI TYLKO TELEFONICZNIE, ONLINE LUB DROGĄ POCZTOWĄ