ODPOWIEDŹ PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY – KOSZTY ODPADÓW KOMUNALNYCH